Menu1
KALKULATOR TEMPERATUR

[°C] w stopniach Celsjusza
[°F] w stopniach Fahrenheita
[K] w kelwinach

Dla przypomnienia

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza t [°C] a wyrażoną kelwinach t [K] wynosi:

t [ °C ] = t [ K ] + 273.15

t [ K ] = t [ °C ] - 273.15

Z kolei zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza t [°C] i Fahrenheita t [°F] wynosi:

t [ °C ] = 5/9 × ( t [ °F ] - 32 )

t [ °F ] = 9/5 × t [ °C ] + 32Kalkulatory - strona główna

Menu2