Wodór Wodór Hel Lit Beryl Bor Węgiel Azot Tlen Fluor Neon Sód Magnez Glin Krzem Fosfor Siarka Chlor Argon Potas Wapń Skand Tytan Wanad Chrom Mangan Żelazo Kobalt Nikiel Miedź Cynk Gal German Arsen Selen Brom Krypton Rubid Stront Itr Cyrkon Niob Molibden Technet Rutet Rod Pallad Srebro Kadm Ind Cyna Antymon Tellur Jod Ksenon Cez Bar Lantan * Hafn Tantal Wolfram Ren Osm Iryd Platyna Złoto Rtęć Tal Ołów Bizmut Polon Astat Radon Frans Rad Aktyn ** Rezerford Dubn Siborg Borium Hassium Maitner Pierwiastki 110 do 118 Cer Prazeodym Neodym Promet Samar Europ Gadolin Terb Dysproz Holm Erb Tul Iterb Lutet Tor Protaktyn Uran Neptun Pluton Ameryk Kiur Berkel Kaliforn Einstein Ferm Mendelew Nobel Lawrens
Układ Okresowy Pierwiastków
*   58-71 Lantanowce: Lantanowce
**  90-103 Aktynowce: Aktynowce
 

Informacje o autorze

Praca wpłynęła do Chemfana: 12-06-99