Menu1

Sprzęt i odczynniki

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE POPULARNYCH CIECZY

USZEREGUJ WSZYSTKIE SUBSTANCJE WYSZUKAJ KONKRETNĄ SUBSTANCJĘ:
ROSNĄCO     MALEJĄCO
UWAGA: Twoja przeglądarka musi akceptować tak zwane "wyskakujące okienka" (ang. "pop-up windows").
Spis zawiera dane fizyczne kilkudziesięciu rozpuszczalników i substancji ciekłych, z którymi można się zetknąć w laboratorium. W celu porównania ich własności można je posortować rosnąco lub malejąco według zadanych powyżej kryteriów. Wyniki wyświetlą się w nowym oknie przeglądarki w postaci tabeli (rys. poniżej). Na niebiesko zaznaczona będzie kolumna z wartościami tej właściwości (np. gęstości), na podstawie, której dane zostały posortowane.
Jeśli z jakiegoś powodu interesuje Cię tylko sam alfabetyczny spis rozpuszczalników, to ten odnośnik prowadzi do poprzedniej wersja tej strony - samego spisu cieczy.
Sortowanie danych bywa czasochłonne. Dlatego jeśli interesuje nas konkretna substancja, możemy oszczędzić cenny czas i od razu wyszukać dane opisujące jej właściwości. Skrypt znajdzie i wyświetli w nowym oknie (rys. poniżej) każdą substancję, która w nazwie polskiej i angielskiej zawiera zadany wyraz.
Np. wpisując "chlor" uzyskamy listę substancji takich jak chlorek metylenu, chlorobenzen, chlorek tionylu, itp. Jeśli, jak w przykładzie, uzyskamy wiele substancji, to będą one wyświetlone w kolejności takiej, w jakiej były uprzednio posortowane.
Jeśli nie podamy żadnej nazwy i naciśniemy "SZUKAJ" to skrypt wyświetli dane wszystkich substancji zapisanych w bazie.
            Zebrane dane pochodzą z następujących źródeł:
  • Tablice Chemiczne wydanie drugie, Witold Mizerski, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997
  • Szkolny Poradnik Chemiczny, Z. Dobkowska i K.M.Pazdro, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990
  • Chemia ogólna i nieorganiczna wydanie V, A.Bielański, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1977
  • Merck, katalog produktów 1999/2000
  • Fluka, katalog produktów 1999/2000
  • Aldrich, katalog produktów 1999/2000
  • Merck Index, wydanie dwunaste, 1996
fotka autoraAutor prosi o sugestie
i informacje o błędach
mozga@trimen.pl
TriMen Chemicals


Menu2