Menu1

Sprzęt i odczynniki

Dz. U. 1993 r. Nr 121 poz. 542 (R), Warunki skażania spirytusu oraz ustalanie ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. (poz. 542)

Wykaz środków skażających

Lp.Ilość środka
skażającego
na 100 l spirytusu 100% nie mniej niż
Nazwa środka skażającegoWielkość zbadania w laboratorium
13 lAceton0,25 l
22 lAlfol 12140,1 l
35 lAlkohol amylowy0,25 l
43 lAlkohol benzylowy0,2 l
55 lAlkohol butylowy0,25 l
610 lAlkohol izopropylowy0,25 l
75 lAlkohol n-propylowy0,25 l
82,5 lAlkohol metylowy0,25 l
93 kgAnilina0,2 kg
103 lBenzol benzen0,4 l
113,0 kgBenzylidenoaceton0,2 kg
123 lBenzyna0,4 l
132 lBiefenol N-950,1 l
140,1 gBitrex-Benzoesan denatonium1,0 g
150,3 lBromek lub chlorek etylu0,1 l
160,3 lChloroform lub jodoform0,1 l
171,5 lCzterochlorek węgla0,25 l
182 lDwusiarczek węgla0,1 l
193 lEter etylowy0,2 l
201 lFenol lub krezol0,1 l
211 lFormalina0,2 l
221 lFtalan dwubutylu0,1 l
230,7 lFtalan dwuetylu0,1 l
241 lFtalan dwumetylu0,1 l
251 lFtalan dwuoktylu0,1 l
261 lGluconian chlormexydyny 20% roztór wodny (chlorhexidinum gluconicum)0,25 l
270,1 kgJod krystaliczny0,05 kg
281 lRoztwór 10% jodu w etanolu0,1 l
292 kgIditol (nowolak)0,1 kg
301 kgKamfora0,1 kg
312 kgKalafonia0,1 kg
323 lKeton metyloetylowy0,25 l
3320 lKoncentrat aromatu 210339/AR0014 Pollena Aroma0,2 l
342 kgKreozot0,1 kg
3510 lKoncentrat lakieru do włosów Luviskol lub Polimer OW/VP i kompozycja zapachowa (100 + 2/lub/100 +3)0,2 l
363 lKsylol lub ksylen0,25 l
372 kgKwas salicylowy0,05 kg
381 kgKwas siarkowy min. 70%0,01 kg
398 lLakier bakelitowy (rezoli)0,2 l
405 kgŁug potasowy lub sodowy (roztwór)0,25 kg
415 lMaślan etylu0,25 l
420,5 kgMentol0,1 kg
432 lNafta0,25 l
4410,0 lMetylo-naftyloketon0,1 kg
453 kgNipagina (aseptina)0,05 kg
465 lOctan amylu0,25 l
475 lOctan butylu0,25 l
485 lOctan etylu0,25 l
495 lOctan winylu0,25 l
501 lOlej rycynowy0,1 l
511 kgOlejki eteryczne lub kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne0,01 kg
521 lParachlorometakrezol0,1 l
538 kgPolitura spirytusowa 25%0,25 kg
545 kgRozpuszczalnik Nitro0,25 kg
551,5 kgSalicylan metylu0,2 kg
561 kgSalicylan fenylu0,1 kg
573 kgSzelak0,02 kg
582 lTerpentyna0,25 l
590,5 kgTrójetyloamina0,05 kg
603 lTuluol, toluen0,25 l
612 lTrójchloroetylen0,25 l
622 lWoda amoniakalna 25%0,1 l
635 kgŻywica benzoesowa - roztwór etanolowy (1 + 5)0,05 kg
640,5 kgTymol0,1 kg
651 kgWodorotlenek sodu lub potasu (krystaliczny)0,1 kg
661 lZasady pirydynowe lub pirydyna0,25 l
670,3 lOgólny środek skażający o symbolu AT 800,25 l
680,3 kgEkstrakt chmielowy0,25 l
690,5 kgKompozycja WILD FLOVER PV009221 produkcji niemieckiej0,01 kg
705 lOktamyl0,25 l
710,15 kgSkażalnik o symbolu G1 S0,1 l
725 kgTabak Aroma Typ MARLBORO symbol 0/132199 i symbol 0/1321770,1 l

Przy wyrobie octu do spirytusu stosuje się dodatek octu w takim stosunku, aby zawartość kwasu octowego w mieszaninie wynosiła co najmniej 10% zawartości alkoholu oraz aby zawartość alkoholu nie przekraczała 60% obj. w temperaturze 20oC.


Denaturat stosowany w gospodarstwie domowym zwykle nie jest skażany aż tak bogatym zestawem środków. Najczęściej (choć nie zawsze) do skażania spirytusu przeznaczonego na denaturat używa się zasad pirydynowych. (AK)

Menu2