Menu1

Publikacje

Trzy nowe pierwiastki!

Znany nam ze szkoły Uklad okresowy pierwiastków wymaga kolejnego uzupełnienia. Na jego końcu, w miejscu najcięższych pierwiastków, zostaną dopisane trzy nowe pierwiastki utworzone w Narodowym Laboratorium Uniwersytetu Berkeley w Stanach Zjednoczonych.
Tworzenie pierwiastków jest możliwe m.in. dzięki urządzeniu zwanym cyklotronem. W komorze aparatu przeprowadzono bombardowanie ołowiu gazem szlachetnym - kryptonem. W wyniku tego doświadczenia połączyły się jądra obu pierwiastków i powstał nowy pierwiastek o liczbie atomowej 118.

86Kr50 + 208Pb126 --> 293118175 + 1n

Na ten pomysł wpadł przebywający na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych doktor Robert Smolańczuk z Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie.
Nowe pierwiastki nie otrzymały jeszcze swoich nazw.

Przewidziany lancuch rozpadow alfa, dzieki ktoremu potwierdzono otrzymanie pierwiastka 118, 116 i 114.
Nuklidenergia emisji alfaokres półtrwania rozpadu alfa
29311817512.230.031 ms
28911617311.370.960 ms
28511417111.180.800 ms
28111216911.000.610 ms
27711016710.770.620 ms
273Hs1659.69120 ms
269Sg1638.358 min

Zobacz stronę internetową dr Smolańczuka

Posłuchaj, zaczerpniętej z serwisu Panorama, wypowiedzi na ten temat prof. Adama Sobiczewskiego z Zakładu Teorii Jądra Atomowego Instytutu Problemów Jądrowych (plik WAV 224KB, MP3 70KB).

Powyższe doniesienie o otrzymaniu pierwiastków 116 i 118 zostało dwa lata później odwołane przez jego autorów. Obecnie zasługa otrzymania tych 3 pierwiastków jest przypisana zespołowi Jurija C. Oganesjana z Rosji.

Pierwiastek 114 otrzymano w 1999 r. w reakcji (reakcja została przeprowadzona w 1998 r., analiza wyników w 1999 r.):

48Ca + 208Pb --> 289114 + 1n

Pierwiastek 116 prawdopodobnie otrzymano w 2000 r. w reakcji:

48Ca + 248Cm --> 292116 + 4n

Pierwiastek 118 prawdopodobnie otrzymano w 2002 r. w reakcji:

48Ca + 249Cf --> 294118 + 3n

Andrzej Kasperowicz

Praca wpłynęła na Chemfan: 10.06.99

Menu2