Menu1

Publikacje

Iupac przyjmuje definitywne nazwy pierwiastków 101-109

    Rada Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) przyjęła 30 sierpnia 1997 roku ostateczne nazwy pierwiastków 101-109. Za rekomendacjami padło 64 głosów, przeciw 5, a 12 delegatów wstrzymało się od głosu. W ten sposób zostało przyjęte sprawozdanie Komitetu Nomenklatury Związków Nieorganicznych (Committee on Nomenclature of Inorganic Chemistry, CNIC) kończące trzyletnią kontrowersję na temat nazw tych krótkożyjących, sztucznie wytworzonych pierwiastków.
    Nazwy te i symbole przedstawiają się następująco (w nawiasie podajemy propozycje nazw spolszczonych, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Terminologiczną PTCh):

101 Mendelevium        Md     (mendelew)
102 Nobelium               No      (nobel)
103 Lawrencium           Lr       (lawrans)
104 Rutherfordium       Rf      (ruterford)
105 Dubnium                Db      (dubn)
106 Seaborgium            Sg      (siborg)
107 Bohrium                 Bh      (borium)
108 Hassium                 Hs      (hassium)
109 Meitnerium           Mt      (maitner)

    Komisja zaleciła, aby pierwiastki: 101 - mendelew, 102 - nobel i 103 - lawrans zachowały swe powszechnie zaakceptowane nazwy, jakkolwiek nie ma wątpliwości, że pierwsze doniesienie o odkryciu nobela było błędne. Pierwszeństwa w odkryciu pierwiastków 104 i 105 są przedmiotem dysputy. CNIC zaakceptował nazwę zaproponowaną dla pierwiastka 104 przez grupę badawczą z Berkeley: ruterford (Rutherfordium) i zarekomendował, aby pierwiastek 105 nazwać dubnem (Dubnium) honorując tym laboratorium w Dubnej, gdzie powstały ważne prace dla wytworzenia pierwiastków "poza-fennium". Odkrycie pierwiastka 106 nie wzbudziło sporów i nazwa siborg (Seaborgium) została zaakceptowana. Również odkrycie pierwiastków 107, 108 i 109 nie wywołało kontrowersji i CNIC zaakceptował propozycje nazw przedstawione przez grupę badawczą z Darmstadt. Przyjęto jednak nazwę borium (Bohrium) zamiast nielsbohrium po konsultacji ze specjalistami z Danii.

    Dalsze informacje można uzyskać pod następującym adresem:
Dr John W Jost
Executive Director, IUPAC
Tel.: +1 919 485 87 00
Fax: + 1 919 485 87 06
E-mail: SECRETARIAT@IUPAC.ORG

Orbital 6/97

Menu2