Menu1

Księga Wniosków i Uwag

Sygnatura: 03-05-31_14-38-36_673 - Nadano z 195.205.214.147 IP=195.205.214.147

Michał Pietruszka znany jako Komandir
Dotyczy:
Czy linie Fraunhofera pojawiają się w widmie światła białego rozszczepionym przez kryształy kwaśnego węglanu sodu, polinikotynianu chromu, calcium gluconicum- czy ktoś przeprowadzał taki eksperyment?

Menu2