Menu1

Księga Wniosków i Uwag

Sygnatura: 03-05-27_21-19-04_147 - Nadano z 62.179.34.42 IP=62.179.34.42

Piotr
Dotyczy:
błlad chemiczny w pisence

Wniosek uwaga lub skarga:
ONA miała chyba dwa pierścienie BENZENOWE, a nie benzynowe. Tekst piosenki dawniej był właściwy - ech, wy dzisiejsi uważni chemicy... Piotr

Menu2