Menu1

Popularnonaukowa literatura chemiczna

Czasopisma krajowe

Najważniejsze informacje o czasopismach krajowych zostały zebrane w tabelce. Pochodzą one z najnowszych dostępnych numerów tych pism (w dniu pisania tego artykułu, czyli parę lat temu - przyp. list-ownera).
Tabela nie zawiera wszystkich pism. Wybrano najbardziej reprezentatywne. Np. oprócz Chemii Analitycznej i Polish Journal of Chemistry (dawniej Roczniki Chemii) wydawane są inne pisma drukujące prace wyłącznie po angielsku (np. Chemia stosowana). Jest tez (a przynajmniej było do niedawna) kilka pism "branżowych", np. dotyczących koksownictwa, ceramiki itp.

TytułFormatObjętośćIl.nr/rok Cena 1egz.Nakład
Chemia w szkoleB564 510 000 8700
Chemik***A428 12* 25 000 950
Przemysł chemiczny***A4 4012 40 000950
Wiadomości chemiczneB5 ok. 10012 ok. 20 000ok. 1000
Polimery, Tworzywa sztuczneA4 5612 20 00ok. 1000
Kurier chemiczny****B5 326 8 0001500
Polish Journal of ChemistryB5 ok. 20012 ok. 200 00ok. 600
Orbital (biuletyn PTCh)A5 164
**ok. 2500
Chemia analitycznaB5 ok. 1006 ok. 70 000kilkaset
* wydawnictwo oczekuje dopłaty do prenumeraty, jeśli cena zmieni się w ciągu roku
** tylko dla członków PTCh, składka roczna 50 000zł
*** zagadnienia przemysłu chemicznego
**** Kurier Chemiczny, ku smutkowi :( wszystkich chemikow-hobbystow, z końcem roku 1996 nie jest już wydawany - przyp. list-ownera

Witold Mizerski (KCh 6/91)

Menu2