Menu1

Jak się zapisać?

W celu zapisania się na listę dyskusyjną ChemFan należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie subskrybcyjnej.

Każdy nowy subskrybent, który zapisze się na listę, otrzyma e-mail powitalny wysłany przez Mailmana (automat pocztowy) zawierający informacje, z którymi należy się zapoznać.

Po zapisaniu się na listę, warto się przedstawić innym dyskutantom i opowiedzieć trochę o sobie oraz swoich zainteresowaniach.

Przed przystąpieniem do dyskusji, koniecznie należy zapoznać się z regulaminem listy dyskusyjnej ChemFan i ściśle przestrzegać podanych w nim zaleceń. Zapisanie się na listę oznacza zaakceptowanie regulaminu listy. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie wszystkich zaleceń i postanowień zawartych w regulaminie nie zapisuj się na listę. 

W celu wysłania e-maila do wszystkich subskrybentów listy, należy pisać na adres:

chemfan@man.lodz.pl

E-maile na listę ChemFan można wysyłać jedynie z konta, z którego nastąpiła subskrypcja na listę. Post wysłany z innego konta nie będzie dystrybuowany.


Celem wypisania się z listy skorzystaj ze strony subskrybcyjnej lub napisz do:

chemfan-request@man.lodz.pl

e-mail umieszczając w polu "temat" ("subject") listu treść:

unsubscribe


Zwracam jeszcze raz uwagę, że wszystkie komendy do Mailmana (automatu pocztowego) wysyłamy na adres:

chemfan-request@man.lodz.pl

natomiast listy do żywych dyskutantów na adres:

chemfan@man.lodz.pl

W celu uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie możliwości niniejszego serwisu, wyślij na adres:

chemfan-request@man.lodz.pl

komendę:

help

Przyjemnej i owocnej dyskusji życzy
Wasz list-owner: Andrzej Kasperowicz


Istnieje ponadto angielskojęzyczny odpowiednik ChemFana. W celu zapisania się do tej listy należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie subskrybcyjnej lub ewentualnie zapisać się korzystając z interfejsu tekstowego co polega na wysłaniu na adres:
chemfan-request@list.pengus.net

e-maila z tekstem komendy:
subscribe hasło

gdzie "hasło" jest wybranym przez zapisującego się hasłem, którym będzie należało się posługiwać aby zmienić opcje subskrypcji lub wypisać się z listy. Można jednak również wysłać samą komendę "subscribe" nie podając hasła, wówczas automat pocztowy przydzieli hasło automatycznie.


Menu2