Menu1

Fotografie doświadczeń

Fullereny - Nobel'96
Produkcja i separacja fullerenow

Sadzę zawierającą ok. 5-10% fullerenow możemy wytworzyć odparowując węgiel w atmosferze helu (pod ciśnieniem 0,1 - 0,2 bara), np. w łuku elektrycznym zainicjowanym pomiędzy dwoma grafitowymi prętami. Bardzo niewielkie ilości fullerenów zawiera również sadza powstająca w płomieniu, np. podczas spalania świecy. Fullereny mogą być wyekstrahowane z sadzy przy użyciu toluenu (lub niektórych innych organicznych rozpuszczalników niepolarnych np. benzenu czy heksanu). C60 i inne fullereny mogą być następnie od siebie rozdzielone z wykorzystaniem chromatografii cieczowej.
Powyższy opis daje tylko ogólne pojęcie o otrzymywaniu fullerenow - w ten sposób zostały one po raz pierwszy wytworzone przez ich odkrywców, za co przyznano im w 1996 roku Nagrodę Nobla z chemii. Dokładne opisy otrzymywania fullerenow, zarówno metodą łukową, jak i innymi metodami nadającymi się do wykonania w dobrze wyposażonym szkolnym laboratorium przez ambitniejszych nauczycieli, można znaleźć w Journal of Chemical Education.

Pręt grafitowy Sadza
zawierająca fullereny
Fullereny
w roztworze toluenu
C60 w toluenie

Menu2