Menu1

Fotografie doświadczeń

Otrzymywanie chromu

Próba otrzymania metalicznego chromu poprzez redukcję trójtlenku dwuchromu, otrzymanego wcześniej z rozkładu dwuchromianu amonu, metalicznym magnezem w samopodtrzymującej się reakcji egzotermicznej. Ze względu na pęknięcie parowniczki (czego się zresztą spodziewano, ale lepszego naczynia do przeprowadzenia tego typu reakcji nie było akurat w pracowni), co umożliwiło dostęp tlenu, próba zakończyła się niepowodzeniem. Ale za to magnez palił się ładnie... :-)

Menu2