Menu1

Opisy ciekawych doświadczeń

Zapalanie kwasem siarkowym

Sprzęt:parownica, okulary ochronne, pipeta.
Odczynniki: cukier 0,5g, chloran potasowy 0,5g, kwas siarkowy stęż. 2 cm3

Opis doświadczenia:

Wsyp do parownicy 0,5g cukru (sacharoza) i 0,5g chloranu potasu. UWAGA!! Mieszaniny nie wolno ucierać. Następnie przy założonych okularach ochronnych wlej (pipetą) kilka kropel stężonego kwasu siarkowego.

Doświadczenie należy wykonać pod sprawnie działającym wyciągiem ze względu na toksyczność wydzielającego się obficie chloru.

Na podstawie:Zbiór doświadczeń na zajęcia pozalekcyjne z chemii - Roman Kapuściński.

Tomasz Bąkowski - bakowski@px.pl - tbbzyk@friko7.onet.pl
Praca wpłynęła na ChemFan: 14-05-99

Menu2