Menu1

Opisy ciekawych doświadczeń

Ciecz sześciowarstwowa

Kilka miesięcy temu w Kurierze Chemicznym 5/92 ogłoszony był konkurs na ciecz wielowarstwowa. Premiowane były odpowiedzi pokazujące, jak sporządzić układ przynajmniej trzech niemieszających się wzajemnie cieczy, najlepiej barwnych
W książce Georga Wagnera Chemie in Falszinerenden Experimenten (Aulis Verlag Deubner & Co KG, Koln 1993) znajdujemy przepis na ciecz aż szesciowarstwową! Według autora książki kolejne warstwy powinny mieć skład taki, jak pokazano na rysunku.
.
.
Ocet winny zabarwiony błękitem anilinowym
żółty tran rybi
bezbarwny ocet winny o gęst. 0,935
czerwono zabarwiony henną olej rycynowy
biała gliceryna
chloroform zabarwiony na zielono barwnikiem ze zmacerowanej trawy

(KCh 1/94)

Menu2