Menu1

Chemiczny "Hihot"

Nazywam się 4-(4a,7a-diallilo-7-tert-butoksy...

Spróbuj ustalić nazwę poniższego hipotetycznego związku mierząc ile poświęcisz na to czasu. ;-)
Uwaga! Pod rysunkiem znajduje się prawidłowa nazwa - nie podglądaj... :-)

Nazywam się 4-(4a,7a-diallilo-7-tert-butoksy-5-(1-metylo-cyklopent-2-enyloksy)-tetra dekahydro-dibenzo[a,c] cyklohepten-6-ylideno)-8-metylo-bicyklo[5.2.0] nonano-2,6-dion.

Nazwa została ustalona w 1991 roku z użyciem programu AUTONOM dra Janusza Wiśniewskiego napisanego na zlecenie Beilstein Institut we Frankfurcie nad Menem. Ówczesnemu komputerowi klasy PC jej ustalenie zajęło 17 s.

KCh 6/91

Menu2