Menu1

Chemiczny "Hihot"

Nazwy systematyczne

Rys.1. 'Podaj mi, proszę, 1,1,1,3,3,3-heksakarbonylo-2,5-dikarba-1,2-diferra-closo-heptaboran-6-yl'
wg Chemistry International (KCh 4/91)

Menu2