Menu1

Chemiczny "Hihot"

Dowcipów kilka o chemikach i chemii


Stary chemik nie umiera. On tylko przestaje reagować. (Kurier Chemiczny 2/91)
W czym się najlepiej rozpuszcza lód?
W wodzie. (KCh 3/91)
Alchemicy daremnie próbowali otrzymać złoto z innych metali (dokonać transmutacji metali - przypis list-ownera). A gdyby tak zastosować reakcje podwójnej wymiany?
Al + Cu = Au + 1/2Cl2 (KCh 1/91)
Definicja chemika

Chemik jest to osoba rozwijająca ogólną teorię z wzorów wyprowadzonych z niewielką dokładnością, z wątpliwych założeń opartych na podejrzanych tabelach wyników uzyskanych na podstawie niejednoznacznych eksperymentów przeprowadzonych za pomocą niedokładnej aparatury przez osoby o wątpliwej sprawności i mentalności.

(Definicje chemika cytujemy za "Kurierem Chemicznym" 5/94, który cytował za czasopismem "Chemistry in Action" (nr 38, jesień 92), które cytuje za książką W. Brosłowa "Science in Materials" (wyd. w roku 1979), gdzie też była cytatem... :-))


- W jaki sposób można otrzymać barbituran sodu ?
- Roztworzyć lalkę Barbie w zasadzie sodowej.
- Jak nauczyciel może dowcipnie rozpocząć pierwsze zajęcia z chemii?

- Należy zapalić zapałkę i upuścić zgaszona na ziemie, z komentarzem "To pierwsze to chemia, to drugie to fizyka... jak widać chemia jest bardziej efektowna".

Na podstawie postów na ChemEd opracował AK.


- Co to jest związek chemiczny?
- Związek chemiczny to małżeństwo dwojga chemików.

Nadesłał do ChemFana: Bartosz Pliszka - e-mail zastrzeżony


 Jaki jest skład chemiczny małżeństwa? Mało zasad, dużo kwasów ;-)

Nadesłał do ChemFana: dane zastrzeżone


Nauczyciel do ucznia:
- Jasiu co przedstawia ten wzór?
- mam to na końcu języka...
- to wypluj szybko, bo to kwas solny!

Nadesłał do ChemFana: Jacek Migdal - midalek@artemida.amu.edu.pl

Menu2