Menu1

ChemFan w mediach


O ChemFanie w Wiedzy i Życiu


O ChemFanie w czasopiśmie Chip


O ChemFanie w Gazecie Współczesnej

Strony ChemFana zostały wyróżnione w konkursie zorganizowanym pod hasłem "Internet po polsku" co zostało m.in. odnotowane w "Gazecie Współczesnej". Do konkursu zgłoszono 80 stron internetowych, z czego jury do konkursu zakwalifikowało 63 strony. Z tej liczby wybrano najlepsze witryny. Strony ChemFana znalazły się wśród 9 wyróżnionych stron ubiegających się o tytuł najlepszej witryny.
Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych stron WWW odbyła się w 17 września 2000 roku w grajewskim kinie. Imprezę uświetnił swym występem m.in. kabaret OT.TO.

PS. Jeśli tylko czas pozwoli postaram się zaprezentować w przyszłości, w tym miejscu niektóre fotografie oraz fragmenty plików dźwiękowych z występu kabaretu OT.TO.


O ChemFanie w Orbitalu

Dostrzeżono nasze strony w najważniejszym dla polskich chemików czasopiśmie informacyjno-naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Orbital". W numerze 3/99 na str. 173 ukazała się tam następująca informacja odnośnie naszego Chemfana:
"Pod adresem internetowym http://www.man.lodz.pl/CHEMFAN/ znaleźć można ciekawie zapowiadającą się stronę poświęconą chemii w ujęciu popularnonaukowym. Jej centralną częścią jest lista dyskusyjna "chemfan" przeznaczona dla wszystkich, którzy chcieliby wymienić wiadomości i poglądy z innymi zarażonymi bakcylem chemii."


O ChemFanie w książce "Doświadczenia Chemiczne"

"Doświadczenia Chemiczne" Tomasza Plucińskiego stanowią obszerny zbiór doświadczeń wielokrotnie wypróbowanych i dokładnie opisanych przez autora, który przez wiele lat prowadził pokazy chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

W książce tej znajduje się następująca informacja o ChemFanie:
"Istnieje możliwość korespondencji na tematy chemiczne w języku polskim za pośrednictwem listy dyskusyjnej CHEMFAN. Na liste można się zapisać, wysyłając pod adresem e-mailowym listserv@pluton.pol.lublin.pl hasło "SUBSCRIBE". Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://pluton.pol.lublin.pl/~chemfan/ ."

Zobacz także: Errata do egzemplarza autorskiego "Doświadczeń chemicznych".

 

Autograf od autora książki dla założyciela CHEMFANa:

 


Jeśli zauważyłeś wzmiankę o stronach WWW Chemfana, bądź o liście dyskusyjnej Chemfan w mediach (czasopisma, gazety, telewizja, radio, książki) i informacja o tym fakcie nie jest umieszczona na niniejszej stronie, wówczas proszę poinformuj mnie o tym podając dokładne dane gdzie pojawiła się informacja o Chemfanie.

Menu2