Menu1

Nowoczesne metody badawcze

W niniejszym dziale przedstawione są popularnonaukowe artykuły prezentujące nowoczesne metody badawcze w chemii. Obecnej są to w większości publikacje opisujące w przystępny sposób nowoczesne metody analizy instrumentalnej.
Jeśli jesteś autorem nowego artykułu lub też uzyskałeś zgodę autora i/lub wydawcy możesz umieścić jego treść na tej stronie. Jeśli artykułowi towarzyszą ilustracje, zamieść o nich informację wewnątrz opisu. Użyj jednej z poniżej przedstawionych metod, a Twój lub opracowany przez Ciebie artykuł zostanie zamieszczony na naszych stronach WWW. Na początek dokładnie przeczytaj tę stronę w całości, po czym obejrzyj formularz. Dowiesz się w ten sposób jakie informacje są nam potrzebne.

Administrator listy dyskusyjnej ChemFan zastrzega sobie prawo do ingerencji w opublikowaną treść i/lub do jej usunięcia w dowolnym czasie.

Menu2